Van harte welkom in onze Evangelische Roze Viering op zondag 28 oktober 2018. Ellen Peersmann, PKN predikant uit Kollum verzorgt de overdenking; Remko Harms zal onze viering muzikaal ondersteunen.

De viering is in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam en begint om 15.00 uur, maar je bent al welkom vanaf een uur of twee. Na de viering kun je napraten in de tuinzaal en andere bezoekers van de dienst ontmoeten.

Remko Harms Over het thema zegt Ellen: “Wij zijn Gods ‘beste maten’ en Hij wil graag jouw ‘maatje’ zijn! Er is ook een andere kant aan het woordje ‘maat’, in de betekenis van iemand de ’maat nemen’. We bezien elkaar zo gauw met onze menselijke maat, maar Jezus wil dat we elkaar benaderen met Gods maat. Dat is de maat van liefde en respect. Daartoe heeft God ons richtlijnen gegeven en die zijn bedoeld om ons in vrijheid met elkaar te laten leven. Helaas gaat niet iedereen zo met Gods richtlijnen om. In het Bijbelgedeelte uit Marcus zie je dat mensen, die zich heel strikt aan de regels houden, zichzelf als de enige juiste gelovigen beschouwen en anderen keihard veroordelen op, in hun ogen, foute gedrag. Jezus wordt er echt heel boos om dat de Farizeeën en Schriftgeleerden zijn leerlingen zonder meer veroordelen! Dit komt niet overeen met Gods maat!”

Ellen PeersmannEllen Peersmann is geboren in ’s Gravenhage, maar opgegroeid in Wassenaar. Na haar studie Theologie in Groningen heeft ze gewerkt als lerares godsdienst op een openbare basisschool en als groepsleerkracht in het bijzonder basisonderwijs met kinderen die leer- en gedragsproblemen hebben. Uiteindelijk heeft ze toch gekozen voor het predikantschap en is in 2007 verbonden als dominee aan de Protestantse Gemeente van Engwierum. Sinds 2012 is ze de dominee van de Protestantse Gemeente van Kollum, Fryslân.
Verder vertelt ze: “Van kinds af aan ben ik geraakt door Jezus, omdat Hij altijd onvoorwaardelijk opkomt voor mensen die aan de rand van de samenleving staan en die het gevoel gegeven wordt dat ze niet echt meetellen in onze maatschappij. Een maatschappij waarin het recht van de sterkte geldt en mensen met poen en een grote mond het vaak voor het zeggen hebben. Jezus had het lef om dit tegen deze zogenaamde machthebbers te zeggen en tegelijkertijd had Hij het lef om aandacht te geven aan die mensen, die volgens de autoriteiten geen aandacht mochten hebben. Jezus is me hierin tot voorbeeld en ik ben ervan overtuigd dat het ook onze opdracht is om zo met elkaar om te gaan. Om die reden ben ik lid van het provinciaal bestuur van De Arme Kant van Fryslân en zit ik in de stuurgroep Activerende Aanpak Armoede.

einde zomertijd Ik ben moeder van drie dochters - Rebekka, Debora en Ester - en oma van drie kleinkinderen. Tot mijn grote verdriet is mijn man Dictus vorig jaar mei overleden aan melanoomkanker.
Ik heb kennis mogen maken met de ERV vieringen als gast van Henk Fennema en na de eerste keer bij jullie te zijn geweest was ik ‘verkocht’. Ik vind het super fijn om hier te zijn.”

Remko Harms

Remko Harms werd bekend door zijn aandeel in de mannengroep ‘LA the Voices’ en 20 jaar ervaring in diverse musicals. Sinds 2015 heeft hij gekozen voor een solocarrière. Hieronder zie je een muziekvideo van hem: “He is Here”.

De eerste lezing is uit Deuteronomium 10: 17-22

De Heer, jullie God, is de hoogste God en Heer. Hij is groot en machtig. Iedereen moet eerbied voor hem hebben. Hij is rechtvaardig, hij behandelt alle mensen gelijk. Hij steunt weduwen en kinderen zonder vader. Hij beschermt vreemdelingen en geeft ze eten en kleren. Ook jullie moeten goed zijn voor vreemdelingen, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. En jullie moeten eerbied hebben voor de Heer. Vereer alleen hem, wees hem trouw. En als je iets plechtig belooft, noem dan alleen de naam van de Heer.
Dank de Heer, jullie God! Hij doet geweldige dingen. Jullie hebben met eigen ogen gezien wat voor grote wonderen hij deed! Toen jullie voorouders naar Egypte gingen, waren ze met zeventig mensen. En nu zijn jullie met net zo veel mensen als er sterren aan de hemel zijn!
(uit: de Bijbel in gewone taal)

De tweede lezing is uit Marcus 7:1-8

Er kwamen een paar farizeeën en wetsleraren uit Jeruzalem bij Jezus. Zij zagen dat sommige leerlingen van Jezus gingen eten zonder eerst hun handen te wassen. En dat vonden ze verkeerd. Want de farizeeën wassen altijd hun handen voor het eten. Dat doen trouwens alle Joden. Het is een gewoonte die bij hen al eeuwenlang bestaat. Als ze op de markt zijn geweest, wassen ze zich eerst. Pas daarna gaan ze eten. Ze houden zich ook aan allerlei andere regels. Zoals het afspoelen van bekers, kruiken en schalen.
De farizeeën en de wetsleraren vroegen aan Jezus: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de regels? Waarom wassen ze hun handen niet? Ze eten met onreine handen!’ Jezus antwoordde: ‘Wat zijn jullie schijnheilig! In het boek Jesaja staan woorden van God die precies over jullie gaan: ‘Deze mensen eren mij met mooie woorden. Maar in hun hart willen ze niets met mij te maken hebben. Wat heb ik aan hun eerbied? Ze vertellen niet wat ik wil, maar maken hun eigen regels.’
Jezus zei tegen de farizeeën en wetsleraren: ‘Jullie schuiven de regels van God aan de kant. En jullie houden je aan regels van mensen.
(uit: de Bijbel in gewone taal)

ERV-logo2012-136

Welkom bij de ERV

Het geloof... Moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun jezelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.

Wij geloven, dat voor God ieder mens gelijk is en dat Hij een onvoorwaardelijke liefde heeft voor ieder die in Hem gelooft! Hetero of homo. En die liefde vieren we nu al weer ruim 20 jaar binnen de ERV. Uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! Een punt van herkenning, omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. God opent Zijn armen voor jou en wil je troosten als je verdrietig bent, maar Hij wil ook met je meedelen in je vreugde.

En met elkaar is het heerlijk om te zingen van Gods liefde en trouw. In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek. En dat is nou precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen maar juist in overeenkomsten!

De viering

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma.

Na een viering ben je welkom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met de andere bezoekers. Verder is er de mogelijkheid mee te gaan met een groep bezoekers die ergens gaan eten in de stad en er is een groep die de stad in gaat voor een borrel.

Kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! En samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

 

Hoe kom ik bij de Keizersgrachtkerk?

Noord-Zuidlijn station Amsterdam Centraal

 

Zoals je misschien weet, rijdt de Noord-Zuidlijn van de Amsterdamse metro sinds 22 juli 2018. Dit heeft de nodige consequenties, ook voor de bereikbaarheid van de Keizersgrachtkerk.

 

Online donatie

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.

 

Deze website gebruikt zgn. 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.