Evangelische Roze Vieringen Amsterdam

Zondag 25 oktober 2020:
‘Het goede leven’


Welkom in de Evangelische Roze Viering op zondag 25 oktober 2020. André Martens uit Amsterdam verzorgt de overdenking; de Mannen van K.L.E.M. komen zingen.

In verband met de opnieuw aangescherpte regels rond Covid-19, is er slechts plaats voor 30 mensen in de Oranjekerk. Lees de uitleg hierover in het blokje 'we nemen weer even gas terug'.

De viering vindt plaats in de Oranjekerk in Amsterdam (de Pijp) en begint om 15.00 uur. Genodigden zijn welkom vanaf 14.45 uur. Uiteraard kun je de viering ook meekijken en luisteren via onze site

Centraal staat de tekst uit Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is,
Je weet wat de Heer van je wil:
Niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
En nederig de weg van God te gaan’.

Deze tekst is de Bijbelse slogan geworden voor de Micha Campagne. Het is een oproep aan Christenen hun verantwoordelijkheid te nemen; om aan de slag te gaan in deze wereld, veraf en dichtbij. Hoe geef jij vorm aan de oproep om recht te doen? Hoe breng jij je liefde voor trouw in de praktijk? Vragen waar we stil bij staan.

André Martens   De Mannen van K.L.E.M.


We zullen je gebed dan meenemen in de viering.

 Tijdens de viering kun je hier live meekijken en luisteren.

We nemen weer even gas terug...


Wij zijn dankbaar dat we elkaar de afgelopen tijd weer konden ontmoeten bij de ERV. Iedereen die een plek reserveerde kon veilig op 1,5 meter afstand komen. Echter deze tijd vraagt aan ons om nog voorzichtiger te zijn. 

Vanwege de Covid-19 maatregelen kunnen wij met maximaal 30 mensen bij elkaar komen en ben je verplicht een plek te reserveren. Velen van ons komen uit het hele land. Maar om onze reisbewegingen te beperken, adviseren we je om alleen naar de vieringen te komen als je in Groot-Amsterdam woont. Voor iedereen die niet kan komen hebben we goed nieuws, onze vieringen worden live uitgezonden en zijn later ook terug te zien. De viering en de liturgie zijn hier te vinden.

Wil je graag bij de viering aanwezig zijn, dan moet je je opgeven en een plaats reserveren via deze site. Gegevens die wij vragen zijn: naam, e-mail, telefoonnummer en woonplaats. En, indien gewenst, de naam van een bezoeker met wie je samen zou willen komen. Op donderdag voorafgaand aan de viering krijg je per mail een bevestiging of je kunt komen of niet. Ben je niet uitgenodigd, dan heb je voorrang bij de eerstvolgende viering. Ben je wel uitgenodigd dan gaan dus andere mensen voor bij de volgende viering.

Hieronder vind je een aantal basisregels uit het gebruikersplan.

  • Alleen genodigden zijn welkom om de ERV viering bij te wonen.
  • S.v.p. een mondkapje dragen totdat je op je plaats zit.
  • Bij binnenkomst is het belangrijk je handen te desinfecteren.
  • Twee coördinatoren zijn aanwezig voor het geven van aanwijzingen en het begeleiden van de bezoekers naar een plaats in de kerkzaal.
  • Voor en na de viering is er geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of iets anders.
  • Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38°C? En/of plotseling verlies van reuk of smaak? Kom niet naar de ERV viering, laat je testen, blijf thuis tot de testuitslag bekend is.

Welkom bij de Evangelische Roze Vieringen

 

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, LHBTI of hetero! Wij organiseren vieringen waar je je veilig kunt voelen en die een rustpunt zijn. Een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ERV is uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Bijna dertig jaar geleden zag Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw, van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wél reageerden, waren Cees en andere lotgenoten die een zelfde ontgoochelend traject in hun gemeenten hadden afgelegd. Onder degenen die reageerden bleek de behoefte zo groot dat ze bijna dertig jaar geleden de eerste vieringen organiseerden. Wij merken dat die behoefte er nog steeds is en door de jaren heen is de ERV van een typisch evangelische signatuur gegroeid naar een plek waarin je mensen van allerlei kerken en gemeentes tegenkomt. Van oud-gereformeerd tot evangelisch, van PKN tot rooms-katholiek. Dat is nu precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten! De mix van de tradities van al die verschillende mensen komt tot uitdrukking in de liturgie.

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Orjanjekerk in Amsterdam en gemiddeld komen er honderdtwintig mensen. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestante en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel en Taizé liederen staan op het programma. Predikanten of voorgangers zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Zij of hij houdt een overdenking en er is ruimte voor gebed met en voor elkaar.

Na de viering is er ruim de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, wijn, bier of fris elkaar te ontmoeten. Daarna gaat er altijd een groep bezoekers in de stad eten, een andere groep gaat voor een goed gesprek in de stad een borrel doen en weer anderen gaan naar huis om met elkaar bij de koffie de zondagavond te vieren. Wees welkom, kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt, schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! Samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

kaarsjes op een schaal


ERV ‘live’ / podcast

Ervgemist400T

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze dienstverlening voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV podcast’.


 

Activiteit voor vrouwen

Eersteklas400T

Wil je voorafgaand aan de viering een korte wandeling maken door Amsterdam? Of samen een museum bezoeken? Neem dan contact op met Els en/of Nettie.


 

ERV op sociale media

Socialmedia400T

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/ervamsterdam. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERVAmsterdam via deze link: http://twitter.com/ervamsterdam.


 

Online donatie

Donatie400T

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.


 

ANBI: giften zijn aftrekbaar

Anbi Belastingdienst

Giften aan de ERV zijn aftrekbaar van de belastingen. Stichting ERV is namelijk een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Heb je dus gedoneerd, dan kun je de gift aftrekken van de belastingen.

In sommige gevallen heb je daarbij het RSIN (Fiscaal Nummer) nodig. Het RSIN van de ERV is: 8141.43.829.
Klik hier voor een duidelijke uitleg over belastingaftrek van giften.