Zondag 29 november 2020: “we houden onze ogen op Jezus gericht in verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan”.


Welkom in de Evangelische Roze Viering op zondag 29 november 2020. Het thema is: “we houden onze ogen op Jezus gericht in verbondenheid met allen die ons zijn voorgegaan” De lezingen zijn uit Openbaringen Openbaring 7:9-12 en Hebreeen 12:1 en 2. Nynke Dijkstra uit Houten verzorgt de overdenking; Sanne Kleis-Kok komt zingen.

In verband met de opnieuw aangescherpte regels rond Covid-19, is er slechts plaats voor 30 mensen in de Oranjekerk. Lees de uitleg hierover in het blokje 'Aanmelden voor de viering' is verplicht

De viering vindt plaats in de Oranjekerk in Amsterdam (de Pijp) en begint om 15.00 uur. Genodigden zijn welkom vanaf 14.45 uur. Uiteraard kun je de viering ook meekijken en luisteren via onze site

 

Nynke Dijkstra   Sanne Kleis-Kok

 

De eerste lezing is Openbaring 7:9-12:

9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’ 11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’

De tweede lezing is Hebreeën 12:1-2:

1 Nu wij door zo’n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. 2 Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof: denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Hij hield stand en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.


Afdrukken