Zondag 28 februari 2021:
‘Blijf in mijn liefde’.


De Evangelische Roze Viering op zondag 28 februari 2021 kun je online volgen via de website. Het thema is: ‘Blijf in mijn liefde’. De lezing is uit Jesaja 54:10-14, Johannes 14:27-31 en Johannes 15:9-17. Margietha Reinders verzorgt de overdenking.

Klik hier om de viering te bekijkenIn verband met de aangescherpte regels rond Covid-19, is de viering alleen online te volgen; de dienst is wel een rechtstreekse uitzending vanuit de Oranjekerk in Amsterdam, maar helaas kun je je niet opgeven om zelf aanwezig te zijn. Uiteraard kun je de viering meekijken en luisteren via onze site. Onder dit artikel op de voorpagina kun je vragen om gebed; de gebeden die binnenkomen, zullen we uitspreken tijdens de voorbede.

Margietha Reinders zal voorgaan en over het thema ‘Blijf in mijn liefde’ zegt ze: “Deze opdracht is het testament dat Jezus ons nalaat en dat zijn hele levensmissie in een paar woorden samenvat. Voor ons is dit liefdegebod een uitdaging en een keuze. Maar ook een medicijn tegen negativiteit en argwaan, wanhoop en gebrek aan toekomst. Gaan we de uitnodiging van Jezus aan?”

 

Margrietha Reinders   

 

De eerste lezing is Jesaja 54: 10-14

10 Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken en mijn vredesverbond is onwankelbaar- zegt de HEER, die zich over je ontfermt.

11 Ongelukkige, zo opgejaagd en ongetroost. Met fijne leem zal ik je stenen inleggen, op saffier zal ik je grondvesten.12 Ik maak je torens van robijn, je poorten van beril, je muren van kostbare edelstenen.13 Al je kinderen worden onderricht door de HEER, rust en vrede zal hun ten deel vallen;14 gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben: onderdrukking zal je niet bereiken, voor terreur blijf je gevrijwaard

De tweede lezing is uit Johannes 14: 27-31

27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. 30 Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, 31 maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.’

De derde lezing is uit Johannes 15: 9-17

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde: 10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf. 11 Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. 12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. 13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. 14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg.15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb. 16 Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Wat je de Vader in mijn naam vraagt, zal hij je geven. 17 Dit draag ik jullie op: heb elkaar lief.


Afdrukken