Zondag 27 juni:
‘Uw Koninkrijk kome’


Voor de Evangelische Roze Viering op zondag 27 juni 2021 kunnen we weer maximaal bij elkaar komen op 1,5m afstand. Echter je moet nog wel een plek reserveren, want de capaciteit van de zaal is beperkt. Het thema is 'Uw Koninkrijk kome' De lezing is uit Marcus 1: 14-20. Nynke Dijkstra verzorgt de overdenking en G-Roots de muzikale ondersteuning.

Nynke Dijkstra Over het thema zegt Nynke: “Waar is God in deze chaotische wereld, hoe kom je God op het spoor? De lezingen helpen ons daarin verder, we zoeken sporen van zijn Rijk - Gods nieuwe wereld. We bidden daarom: Uw Koninkrijk kome.

G-Roots

 

Je kunt vanaf 15 juni de link om te reserveren voor de viering vinden in het blok ‘De Evangelische Roze Viering van deze maand’ op de voorpagina.

De eerste lezing is Marcus 1:14-20

14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God, 15 en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 16 En toen hij bij de zee van Galilea wandel de, zag hij Simon en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen, want zij waren vissers. 17 En Jezus zei tegen hen: Kom achter Mij aan, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. 18 En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. 19 En toen Hij vandaar wat verder gegaan was, zag Hij Jakobus, zijn broer, de zoon van Zebedeüs, en Johannes, zijn broer, die in het schip de netten aan het herstellen waren. 20 En meteen riep Hij hen, en zij lieten hun vader Zebedeüs in het schip achter met de loonarbeiders en gingen weg, Hem achterna.

 


Afdrukken