Zondag 26 maart 2023:
‘De maaltijd van de Heer, in een gebroken wereld’


Je bent van harte welkom in de viering op zondag 26 maart 2023 in de Oranjekerk in Amsterdam. Nynke Dijkstra verzorgt de overdenking en Elise Mannah en Henk Doest de muzikale medewerking. Het thema is: ‘De maaltijd van de Heer, in een gebroken wereld'.

In de aanloop naar Pasen vieren we samen de maaltijd van de Heer. Het brood symboliseert zijn lichaam dat voor ons werd gebroken en de wijn zijn bloed dat voor ons werd vergoten. In deze gebroken wereld is deze maaltijd voor ons een bron van hoop, troost en vernieuwing. Het herinnert ons eraan dat Christus offer ons de mogelijkheid biedt om voorbij de gebrokenheid te kijken en ons te verenigen met God en onze medemensen. De schriftlezing komt uit Mattheus 26:20-30.

 

Nynke Dijkstra   Elise Mannah

Let op: op deze zondag begint de zomertijd. Kom niet te laat.
zomertijd

 

De lezing is uit Matteüs 26: 20-30

20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’ 22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’ 23 Hij antwoordde: ‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte, die zal mij uitleveren. 24 De Mensenzoon zal heengaan zoals over hem geschreven staat, maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt: het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’ 25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren: ‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’

26 Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ 27 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, 28 dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. 29 Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ 30 Nadat ze de lofzang hadden gezongen, vertrokken ze naar de Olijfberg.