Van harte welkom in onze Evangelische Roze Viering op zondag 25 februari 2018. Het thema is: ‘Verschil moet er zijn’. De lezingen zijn uit Genesis 1:1-3 en Matteüs 5:1-16. Liesbeth Jansen uit Nijverdal verzorgt de overdenking. Evert Jan de Graaf en Lennart Pluim zullen ons muzikaal ondersteunen.

De viering is in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam en begint om 15.00 uur, maar je bent al welkom vanaf een uur of twee. Na de viering kun je napraten in de tuinzaal en andere bezoekers van de dienst ontmoeten.

Liesbeth Jansen Vanuit Nijverdal reist Liesbeth met veel plezier naar de ERV om een bijdrage te leveren als voorganger. Geboren in Leeuwarden, gestudeerd in Utrecht en als gemeentepredikant in 2004 begonnen in Nijverdal. Ondertussen is ze 41 jaar, getrouwd met Martijn en moeder van Jonathan (10) en Andreas (8). Ze is inmiddels geen gemeentepredikant meer, maar het voorgaan heeft nog steeds mijn hart en ze hoopt dit jaar een baan als geestelijk verzorger in Twente te vinden.

Lennart PluimOver het thema zegt Liesbeth: “In de lezingen van deze viering spreekt God Zijn allereerste Scheppingswoord uit over een aarde die woest en doods is. Zijn woorden ‘Er moet licht komen’, maken enorm verschil en zetten de duisternis in een totaal ander perspectief. Licht dat vandaag onze dag nog is, schreef Hanna Lam. De Schepper werpt zijn licht over hemel en aarde en dat zal Jezus Christus in het Evangelie van Mattheüs ook doen in de Bergrede. Jezus weet allerlei mannen, vrouwen en kinderen aan zich te binden. In de ruimte die Hij om Zzich heen weet te scheppen, doet iedereen ertoe en kan iedereen verschil maken in de lijn van zijn Koninkrijk. Hij schetst in woord en daad het schijnbaar menselijkerwijs onmogelijke, maar het Godsmogelijke.

Evert Jan de GraafDaarin is een rol weggelegd voor ieder mens die zijn eigen ego te boven kan komen en wil gaan, strompelen en struikelen op de weg die Jezus Christus ons voorgaat. Daarin is een rol weggelegd voor ieder mens die zich verbonden weet met zijn naasten, bereid is zich te laten raken door de ander en bovendien bereid is daar naar draagkracht verantwoordelijkheid voor te dragen. Slechts één vonkje kan het perspectief van volledige duisternis breken. Of zoals de Heer zelf zegt: ‘Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.’ En dat dan anno 2018 in een samenleving waarin de rol van geloof steeds meer wordt uitgedaagd.”

De eerste lezing is uit Genesis 1:1-3

 1 In het begin schiep God de hemel en de aarde. 2 De aarde was nog woest en doods, en duisternis lag over de oervloed, maar Gods geest zweefde over het water. 3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht.

De tweede lezing is uit Matteüs 5:1-16

1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. 2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:

3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad betichten. 12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt. 14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. 15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. 16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

 

ERV-logo2012-136

Welkom bij de ERV

Het geloof... Moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun jezelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.

Wij geloven, dat voor God ieder mens gelijk is en dat Hij een onvoorwaardelijke liefde heeft voor ieder die in Hem gelooft! Hetero of homo. En die liefde vieren we nu al weer ruim 20 jaar binnen de ERV. Uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! Een punt van herkenning, omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. God opent Zijn armen voor jou en wil je troosten als je verdrietig bent, maar Hij wil ook met je meedelen in je vreugde.

En met elkaar is het heerlijk om te zingen van Gods liefde en trouw. In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek. En dat is nou precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen maar juist in overeenkomsten!

De viering

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma.

Na een viering ben je welkom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met de andere bezoekers. Verder is er de mogelijkheid mee te gaan met een groep bezoekers die ergens gaan eten in de stad en er is een groep die de stad in gaat voor een borrel.

Kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! En samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

 

Elke eerste zondag van de maand vindt er om 14.00 uur een bijeenkomst plaats van de HLBT-steungroep van de Sint Corneliuskerk in de Oekraïne.
Neem voor meer informatie contact op met de voorganger Roman Zuiev T: 06-87212374 E: 

Deze website gebruikt zgn. 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.