2017: 25 jaar Evangelische Roze Vieringen - gezien & geraakt


Zondag 29 oktober 2017:
‘Jezus, de Hogepriester die met ons meevoelt’

Van harte welkom in onze Evangelische Roze Viering op zondag 29 oktober 2017. Het thema is: ‘Jezus, de Hogepriester die met ons meevoelt’. De lezing is uit Hebreeën 4:14-5:10 De algehele leiding is in handen van André Martens; Bas van der Graaf, PKN-predikant uit Amsterdam verzorgt de overdenking. Muzikale ondersteuning komt van Gospelkoor ‘Grace & Glory’.

Bas van der GraafDe viering is in de Keizersgrachtkerk, Keizersgracht 566 in Amsterdam en begint om 15.00 uur, maar je bent al welkom vanaf een uur of twee. Na de viering kun je napraten in de tuinzaal en andere bezoekers van de dienst ontmoeten.

Ds. Bas van der Graaf is 11 jaar predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West. Daarnaast is hij begeleider van de twaalf pioniersplekken die vanuit de Protestantse Kerk Amsterdam zijn gestart. Hij wordt geïnspireerd door het gedachtengoed van Tim Keller uit New York, met name door de manier waarop deze jonge New Yorkers uit het evangelie helpt hun ware identiteit te vinden. Ook maakt hij deel uit van de in New York begonnen beweging voor gemeentestichting in de grote steden van de wereld, City to City, en maakt deel uit van het kernteam van het City to City Europe.

Over het thema is Bas kort: “Het hoofdstuk dat ik noem past denk ik heel mooi in jullie jaarthema ‘Gezien en geraakt’, omdat Jezus hier als invoelende en meelevende hogepriester wordt beschreven.”

Gospelkoor ‘Grace & Glory’

eindezomertijdanimatie

 

De lezing is uit Hebreeën 4:14-5:10

Trouw blijven aan de belijdenis

14 Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. 15 Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. 16 Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.

5

1 Wie uit het volk tot hogepriester wordt gekozen, wordt aangesteld om tussen God en de mensen te bemiddelen, om gaven en offers te brengen voor de zonden. 2 Doordat hij zelf aan zwakheden ten prooi kan vallen, is hij bij machte begrip op te brengen voor hen die uit onwetendheid dwalen, 3 en daarom moet hij niet alleen offers opdragen voor de zonden van het volk maar ook voor zijn eigen zonden. 4 Niemand kan zich die waardigheid toe-eigenen, men wordt daartoe door God geroepen, zoals ook met Aäron gebeurde. 5 Christus heeft zich de eer hogepriester te worden evenmin zelf verleend, dat deed degene die tegen hem zei: ‘Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt.’ 6 Ergens anders zegt hij iets vergelijkbaars: ‘Jij zult voor eeuwig priester zijn, zoals ook Melchisedek dat was.’ 7 Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding, 10 omdat God hem heeft uitgeroepen tot hogepriester zoals Melchisedek dat was.

bijbeltekst overgenomen uit de Nieuwe Bijbel Vertaling © 2004 – Nederlands Bijbelgenootschap

 

ERV-logo2012-136

Welkom bij de ERV

Het geloof... Moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun jezelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.

Wij geloven, dat voor God ieder mens gelijk is en dat Hij een onvoorwaardelijke liefde heeft voor ieder die in Hem gelooft! Hetero of homo. En die liefde vieren we nu al weer ruim 20 jaar binnen de ERV. Uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! Een punt van herkenning, omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. God opent Zijn armen voor jou en wil je troosten als je verdrietig bent, maar Hij wil ook met je meedelen in je vreugde.

En met elkaar is het heerlijk om te zingen van Gods liefde en trouw. In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek. En dat is nou precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen maar juist in overeenkomsten!

De viering

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma.

Na een viering ben je welkom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met de andere bezoekers. Verder is er de mogelijkheid mee te gaan met een groep bezoekers die ergens gaan eten in de stad en er is een groep die de stad in gaat voor een borrel.

Kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! En samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

 

Nieuwsbrief

Meer info over de ERV-vieringen kun je vinden in onze maandelijkse ERV Nieuwsbrief. Wil je die ontvangen, geef dat dan door via onze nieuwsbriefpagina.


Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde "Stg Derdengelden TargetMedia", die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,50 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.

ERV op sociale media

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/erv.erv.58. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERV_Amsterdam via deze link: http://twitter.com/ERV_Amsterdam.


ERV jubileum in de media

Rond het 25-jarig jubileum van de ERV besteden verschillende media aandacht aan de vieringen.

30 april: COC.nl: Jubileumdienst ERV

29 april: Dagblad ‘Trouw’: ‘Ik wil christen én homo zijn’

28 april: Evangelische Omroep: Evangelische Roze Vieringen (ERV) markeert 25-jarig jubileum

Gay.nl: drie interviews over de vieringen onder de noemer ‘De kerk en ik’:

27 april: ‘Mijn geloof en seksualiteit botsen helemaal niet met elkaar’

19 april: ‘Ik was een dominee zonder kerk omdat ik op vrouwen val’

12 april: ‘Ik wil gewoon zonder excuus homo én christen zijn’

12 april: gay.blog.nl: ERV bestaan deze maand 25 jaar!

6 maart: ‘Wij de kerk’: ‘Al 25 jaar een baken van Gods liefde’

 

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze service voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV live gemist’.

‘ERV live’ is een rechtstreekse uitzending van het geluid van de viering tijdens de kerkdienst (laatste zondag van de maand om 15.00 uur). Klik hier om ‘live’ te luisteren.
Heb je de viering gemist, dan kun je die terugluisteren op de site. Dat is dus ‘ERV live gemist’. De vieringen van de afgelopen maanden kun je hier terug luisteren.

Elke eerste zondag van de maand vindt er om 14.00 uur een bijeenkomst plaats van de HLBT-steungroep van de Sint Corneliuskerk in de Oekraïne.
Neem voor meer informatie contact op met de voorganger Roman Zuiev T: 06-87212374 E: 

Deze website gebruikt zgn. 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.