Erik van der Waal

Op 30 april bestaan de Evangelische Roze Vieringen in Amsterdam 25 jaar. Al 25 jaar lang komen gelovige LHBT's naar de Keizersgrachtkerk om hun geloof uit te kunnen dragen. Wij praten iedere week met een bezoeker. Deze week Erik. Hij was ouderling in de Evangelische Gemeente, maar stopte daarmee toen hij volledig uit de kast kwam.

Erik was als ouderling jaren betrokken in de Evangelische Gemeente. Met zijn seksuele geaardheid hadden ze in eerste instantie geen probleem. ‘Sommigen wisten wel dat ik gay ben, maar ik koos ervoor niets mee te doen', vertelt hij. 'Op een gegeven moment trok ik het niet meer. Dat geflauwekul. Waarom mag je wel gay zijn, maar er verder niets mee doen?’

‘Ik moest iemand begeleiden die uit de kast kwam en vroeg me toen af waar ik eigenlijk mee bezig was. Ik geloofde gewoon niet meer wat ze zeiden. Dat je het wel mag zijn, maar er vervolgens niets mee mag doen.’

Amsterdamse kerk

Via Google kwam hij terecht bij de Roze Evangelische Viering in de Keizersgrachtkerk. ‘In mijn eigen gemeente trok ik het niet meer, ik ben gestopt met mijn functie als ouderling en ben voor iedereen uit de kast gekomen.’

‘Mensen vroegen of ik nog wel geloofde in God’

Hij vertelt dat het een moeilijke periode was. Waarin hij veel vrienden heeft verloren. ‘Zij vroegen zich af waarom ik van “kant” was veranderd. Iemand vroeg ook aan mij of ik nog wel gelovig was. Toen ik die eerste keer die vraag kreeg was ik heel erg verbaasd. Hoe kun je zoiets vragen? Natuurlijk! Mijn geloof en seksualiteit botsen helemaal niet met elkaar.’

Erik van der Waal

Het gevoel dat hij kreeg van de Amsterdamse Roze Viering is voor hem het best te beschrijven als een “warm bad”. ‘Hier kun je helemaal jezelf zijn. Homoseksualiteit is hier helemaal geen issue. Toen ik hier voor het eerst (Erik kwam zeven jaar geleden voor het eerst bij de Roze Evangelische Viering - red.) kwam met een vriendje, konden we gewoon hand in hand zitten en elkaar af en toe een knuffel of kusje geven. Dat is geen probleem hier. Voor mij was het geweldig.’

‘Ik heb een aantal echte vrienden aan de diensten overgehouden’

Hij heeft vrienden verloren toen hij vertrok bij de Evangelische Gemeente, maar gelukkig zijn echte vriendschappen gebleven. ‘De kerk heeft net zoals een sportvereniging een sterk sociaal component. Ik heb een aantal echte vrienden aan de diensten overgehouden. Zonder dat sterke sociale aspect zou ik misschien van de kerk zijn afgehaakt.’

Zondag 30 april bestaan de Evangelische Roze Vieringen 25 jaar. Dat wordt gevierd! Op 30 april is er een grote jubileumdienst in de Keizersgrachtkerk. Vanaf 14.30 uur is de inloop met koffie en thee in de tuinzaal. De viering en informele receptie volgen daarna.

Tekst en beeld: Roel Janssen

Dit artikel is ook verschenen op winq.nl: https://winq.nl/articles/227416/de-kerk-en-ik-mijn-geloof-en-seksualiteit-botsen-helemaal-niet-met-elkaar

ERV-logo2012-136

Welkom bij de ERV

Het geloof... Moet je dat nu beleven met anderen of kun je het ook voor jezelf houden? Natuurlijk kun jezelf je geloof beleven, en veel homo’s en lesbiennes kiezen daarvoor, omdat ze door hun eigen kerk of gemeente niet worden geaccepteerd.

Wij geloven, dat voor God ieder mens gelijk is en dat Hij een onvoorwaardelijke liefde heeft voor ieder die in Hem gelooft! Hetero of homo. En die liefde vieren we nu al weer ruim 20 jaar binnen de ERV. Uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! Een punt van herkenning, omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. God opent Zijn armen voor jou en wil je troosten als je verdrietig bent, maar Hij wil ook met je meedelen in je vreugde.

En met elkaar is het heerlijk om te zingen van Gods liefde en trouw. In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek. En dat is nou precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen maar juist in overeenkomsten!

De viering

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Keizersgrachtkerk. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestantse en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel maar ook Taizé liederen staan maandelijks op het programma.

Na een viering ben je welkom in de tuinzaal van de kerk voor ontmoeting met de andere bezoekers. Verder is er de mogelijkheid mee te gaan met een groep bezoekers die ergens gaan eten in de stad en er is een groep die de stad in gaat voor een borrel.

Kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! En samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

 

Elke eerste zondag van de maand vindt er om 14.00 uur een bijeenkomst plaats van de HLBT-steungroep van de Sint Corneliuskerk in de Oekraïne.
Neem voor meer informatie contact op met de voorganger Roman Zuiev T: 06-87212374 E: 

Deze website gebruikt zgn. 'cookies' voor navigatie en gebruiksgemak. Wij slaan geen persoonlijke gegevens op.