Evangelische Roze Vieringen Amsterdam

Zondag 25 april: ‘Gericht op Jezus, verbinden met God’


De Evangelische Roze Viering op zondag 25 april 2021 kun je online volgen via de website. Het thema is: ‘Gericht op Jezus, verbinden met God’. De lezingen zijn uit Handelingen 17:16-34 en Johannes 15:1-8. André van der Stoel verzorgt de overdenking en Sanne Kleis-Kok zorgt samen met een koortje voor de muzikale ondersteuning.

Sanne Kleis-Kok en vriendenIn verband met de aangescherpte regels rond Covid-19, is de viering alleen online te volgen; de dienst is wel een rechtstreekse uitzending vanuit de Oranjekerk in Amsterdam, maar helaas kun je je niet opgeven om zelf aanwezig te zijn. Uiteraard kun je de viering meekijken en luisteren via onze site. Onder dit artikel op de voorpagina kun je vragen om gebed; de gebeden die je instuurt, zullen we uitspreken tijdens de voorbede.

André van der Stoel Over het thema zegt André: Paulus herinnert de mensen van Athene eraan dat God altijd dicht bij hen is geweest: tastend en zoekend was hij al te vinden. Het zicht op wie God is wordt echter belemmerd door allerlei afgoden. Nu is de tijd om een nieuw leven in te gaan en je op iets nieuws te richten, op Christus. Zijn opstanding heeft laten zien dat hij geen afgod is, maar dat hij een beeld van God is dat werkelijk leven kan geven.

André wil ons bemoedigen door te laten zien dat God altijd bij ons is. Allerlei zaken in ons leven kunnen afgoden worden die ons het zicht op God belemmeren: we kunnen er in vluchten, maar ze brengen geen echte redding. Hij wil ons aansporen om ons te richten op Christus als beeld van God. Als we ons op hem richten tasten we niet meer blind in het rond, maar zien we God en leven we in verbondenheid met hem.

 

Stapje voor stapje...
 


In coronatijd beslissen we elke maand wat de beste manier is om vorm te geven aan de ERV viering. Wij willen heel graag weer met dertig genodigden bij elkaar komen. Laten we hopen dat er snel versoepelingen aankomen, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de Oranjekerk.

Als voorbereidingsgroep houden we altijd de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge goed in de gaten. Elke maand wordt de afweging gemaakt wat de beste manier is om vorm te geven aan de ERV viering. Dat kan betekenen dat we de viering van te voren opnemen en online uitzenden, of opnemen met minimale bezetting en live uitzenden, of live opnemen met dertig genodigden etc. Elke keer zullen we dit in alle zorgvuldigheid afwegen.

Wij snappen heel goed dat het niet leuk is dat we niet bij elkaar kunnen komen. Als voorbereidingsgroep zien we ook weer erg uit naar een ‘normale’ viering waarin we elkaar allemaal ontmoeten, begroeten en na afloop een kop koffie of drankje drinken. Laten we hopen dat de algehele lockdown snel afloopt, want dan kunnen we in ieder geval weer met dertig mensen bij elkaar komen in de Oranjekerk.

Elke ERV viering wordt opgenomen met beeld en geluid. Deze is op de bewuste zondag te bekijken via ERV 'live' of achteraf via de ERV podcast. Zowel bij de ERV live als de podcast kun je de liturgie downloaden.

 

De Evangelische Roze Viering van deze maand

Vraag om gebed
Dit kan ook tijdens de viering. We zullen voor en met je bidden tijdens de viering.

Bekijk de ‘live’ video
Tijdens de viering vind je hier het ‘live’ signaal.

Bekijk/beluister eerdere vieringen

Welkom bij de Evangelische Roze Vieringen

 

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, LHBTI of hetero! Wij organiseren vieringen waar je je veilig kunt voelen en die een rustpunt zijn. Een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ERV is uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Bijna dertig jaar geleden zag Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw, van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wél reageerden, waren Cees en andere lotgenoten die een zelfde ontgoochelend traject in hun gemeenten hadden afgelegd. Onder degenen die reageerden bleek de behoefte zo groot dat ze bijna dertig jaar geleden de eerste vieringen organiseerden. Wij merken dat die behoefte er nog steeds is en door de jaren heen is de ERV van een typisch evangelische signatuur gegroeid naar een plek waarin je mensen van allerlei kerken en gemeentes tegenkomt. Van oud-gereformeerd tot evangelisch, van PKN tot rooms-katholiek. Dat is nu precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten! De mix van de tradities van al die verschillende mensen komt tot uitdrukking in de liturgie.

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Orjanjekerk in Amsterdam en gemiddeld komen er honderdtwintig mensen. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestante en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel en Taizé liederen staan op het programma. Predikanten of voorgangers zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Zij of hij houdt een overdenking en er is ruimte voor gebed met en voor elkaar.

Na de viering is er ruim de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, wijn, bier of fris elkaar te ontmoeten. Daarna gaat er altijd een groep bezoekers in de stad eten, een andere groep gaat voor een goed gesprek in de stad een borrel doen en weer anderen gaan naar huis om met elkaar bij de koffie de zondagavond te vieren. Wees welkom, kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt, schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! Samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

kaarsjes op een schaal


ERV ‘live’ / podcast

Ervgemist400T

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze dienstverlening voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV podcast’.


 

Activiteit voor vrouwen

Eersteklas400T

Wil je voorafgaand aan de viering een korte wandeling maken door Amsterdam? Of samen een museum bezoeken? Neem dan contact op met Els en/of Nettie.


 

ERV op sociale media

Socialmedia400T

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/ervamsterdam. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERVAmsterdam via deze link: http://twitter.com/ervamsterdam.


 

Online donatie

Donatie400T

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.


 

ANBI: giften zijn aftrekbaar

Anbi Belastingdienst

Giften aan de ERV zijn aftrekbaar van de belastingen. Stichting ERV is namelijk een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Heb je dus gedoneerd, dan kun je de gift aftrekken van de belastingen.

In sommige gevallen heb je daarbij het RSIN (Fiscaal Nummer) nodig. Het RSIN van de ERV is: 8141.43.829.
Klik hier voor een duidelijke uitleg over belastingaftrek van giften.