Evangelische Roze Vieringen Amsterdam

Zondag 26 februari 2023: ‘Aandacht’


Je bent van harte welkom in de viering op zondag 26 februari 2023 in de Oranjekerk in Amsterdam. Het thema is: ‘Aandacht’; de lezing is uit Matteüs 5:1-12. Jochem Stuiver verzorgt de overdenking en de mannen van K.L.E.M. de muzikale medewerking.

Over het thema zegt Jochem: “Facebook en Amazon zijn miljarden waard. Waarom? Omdat ze onze aandacht weten te trekken! Wie aandacht krijgt heeft macht. Zo hebben Jef Bezos van Amazon en Mark Zuckerberg van Facebook veel meer mensen in hun macht dan een Joe Biden of Mark Rutte. Of denk ook aan al die influencers met soms miljoenen volgers. Zijn die onze aandacht waard, maken die de wereld beter?
Je hebt zelf de keuze waaraan je aandacht wilt schenken maar hoe doe je dat, als bijvoorbeeld je telefoon al je aandacht opslokt. Op die vragen is in de bijbel een verrassend en bevrijdend antwoord te vinden, heel praktisch en concreet ook. Een antwoord waardoor je meer tot leven komt.
Wat dat dan is? Kom, ervaar en hoor het op zondag 26 februari.

En bedankt alvast voor het aandachtig lezen van dit stukje tekst

 Jochem Stuiver   de mannen van K.L.E.M.

In Memoriam Jan Onrust


Met groot verdriet geven wij aan dat op 3 februari jl. Jan Onrust is overleden. Jan was 18 jaar voorzitter van de ERV en trouwe partner van Niek Engelschman (Bob Angelo).

 Jan was een buitengewoon betrokken en liefdevolle man, die altijd bereid was om andere te helpen. Ondanks zijn ziekte was hij heel dapper en klaagde hij nooit. Hij had een grote passie voor de roze gemeenschap. Zijn huis aan de Keizersgracht stond voor iedereen en alles open, zoals gebedsgroep, vrijwilligersavonden, zanggroep en de oudejaarsviering. De ERV denkt in grote dankbaarheid terug aan wat Jan voor haar heeft betekent. We zullen zijn aanwezigheid in ons midden missen.

Rust zacht Jan

 Jan Onrust

De dankdienst voor het leven van Jan zal gehouden worden op zaterdag 11 februari om 13.15 uur in de aula van Crematorium De Nieuwe Ooster, kruislaan 126 te Amsterdam. Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de ontmoeten in de ontvangstkamer.

Iedereen is uitgenodigd voor de dankdienst en neem dan s.v.p. één bloem mee voor Jan.

 

De Evangelische Roze Viering van deze maandVraag om gebed

Dit kan ook tijdens de viering. We zullen voor en met je bidden tijdens de viering.Bekijk de ‘live’ video

Tijdens de viering vind je hier het ‘live’ signaal.

Welkom bij de Evangelische Roze Vieringen

 

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, LHBTI of hetero! Wij organiseren vieringen waar je je veilig kunt voelen en die een rustpunt zijn. Een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ERV is uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Begin jaren '90 zag Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw, van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wél reageerden, waren Cees en andere lotgenoten die een zelfde ontgoochelend traject in hun gemeenten hadden afgelegd. Onder degenen die reageerden bleek de behoefte zo groot dat ze bijna dertig jaar geleden de eerste vieringen organiseerden. Wij merken dat die behoefte er nog steeds is en door de jaren heen is de ERV van een typisch evangelische signatuur gegroeid naar een plek waarin je mensen van allerlei kerken en gemeentes tegenkomt. Van oud-gereformeerd tot evangelisch, van PKN tot rooms-katholiek. Dat is nu precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten! De mix van de tradities van al die verschillende mensen komt tot uitdrukking in de liturgie.

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Oranjekerk in Amsterdam en gemiddeld komen er honderdtwintig mensen. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestante en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel en Taizé liederen staan op het programma. Predikanten of voorgangers zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Zij of hij houdt een overdenking en er is ruimte voor gebed met en voor elkaar.

Na de viering is er ruim de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, wijn, bier of fris elkaar te ontmoeten. Daarna gaat er altijd een groep bezoekers in de stad eten, een andere groep gaat voor een goed gesprek in de stad een borrel doen en weer anderen gaan naar huis om met elkaar bij de koffie de zondagavond te vieren. Wees welkom, kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt, schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! Samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

kaarsjes op een schaal


ERV Nieuwsbrief

Nieuwsbrief400

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws van de ERV? Schrijf je dan in voor de ERV nieuwsbrief. Je krijgt dan elke maand de nieuwsbrief met nieuws over de komende viering, enz.


 

ERV ‘live’ / video

Ervgemist400T

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze service voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV video’.


 

Activiteit voor vrouwen

Eersteklas400T

Wil je voorafgaand aan de viering een korte wandeling maken door Amsterdam? Of samen een museum bezoeken? Neem dan contact op met Els.


 

ERV op sociale media

Socialmedia400T

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/ervamsterdam. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERVAmsterdam via deze link: http://twitter.com/ervamsterdam.


 

Online donatie

Donatie400T

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift of in je bank-app verschijnt als begunstigde ‘Stichting Evangelische Roze Vieringen via Mollie’. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.


 

ANBI: giften zijn aftrekbaar

Anbi Belastingdienst

Giften aan de ERV zijn aftrekbaar van de belastingen. Stichting ERV is namelijk een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Heb je dus gedoneerd, dan kun je de gift aftrekken van de belastingen.

In sommige gevallen heb je daarbij het RSIN (Fiscaal Nummer) nodig. Het RSIN van de ERV is: 8141.43.829.
Klik hier voor een duidelijke uitleg over belastingaftrek van giften.