Evangelische Roze Vieringen Amsterdam

Zondag 27 september 2020:
‘Heb jezelf lief’


Welkom in de Evangelische Roze Viering op zondag 27 september 2020. Het thema is: ‘Heb jezelf lief’. De lezing is uit 1 Korinthe 13. Ellen Peersmann uit Kollum verzorgt de overdenking; Irene Vonk uit Weesp komt zingen. Meer info volgt.

Gelukkig kunnen we met een grotere groep samenkomen in de Oranjekerk. Waarschijnlijk moeten we ons nog aanmelden voor deze viering, omdat de Rijksoverheid de maatregelen rond Covid-19 nog niet heeft versoepeld.

De viering vindt plaats in de Oranjekerk in Amsterdam (de Pijp) en begint om 15.00 uur. Genodigden zijn welkom vanaf 14.45 uur. Uiteraard kun je de viering ook meeluisteren op kerkdienstgemist.nl.

Over het thema zegt Ellen: “Centraal in deze viering staan de bekende woorden van Paulus: ‘Had ik de liefde niet, ik zou niets zijn’. Hierbij gaat het om eigenliefde, niet in egoïstische zin, maar in de zin dat je van jezelf mag houden, gewoon zoals je bent. Je mag tevreden zijn met jezelf. God heeft jou immers gemaakt, Hij is je schepper en zag ‘dat het goed was!’ Leef vanuit die liefde die God voor jou, Zijn kind, voelt.
‘Liefde is op weg zijn naar: jezelf te vinden in elkaar’”

Ellen Peersmann Irene Vonk

 

 

 

We starten weer rustig op...


Wij gaan weer voorzichtig starten met de ERV vieringen. De rijksoverheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst een onbeperkt aantal mensen welkom is, zolang er onderling anderhalve meter afstand genomen kan worden. We zijn aan het kijken hoeveel mensen er dan in de Oranjekerk passen. Eén en ander betekent, dat we van te voren moeten weten hoeveel mensen er willen komen en als er meer aanmeldingen dan plaatsen zijn gaan we loten. Meld je vooral aan als je wilt komen. We hebben liever teveel inschrijvingen dan te weinig.

Denk je dat je je tot een risicogroep behoort? Dan verwachten we dat je niet naar de ERV viering komt. Heb je milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38°C? En/of plotseling verlies van reuk of smaak? Kom niet naar de ERV viering, laat je testen, blijf thuis tot de testuitslag bekend is.

Wil je graag in de viering van juli aanwezig zijn? Dan kun je je in de loop van juli opgeven via de website van de ERV tot en met de woensdag voor de betreffende viering. Gegevens die nodig zijn: naam, e-mail, telefoonnummer en woonplaats. En, indien gewenst, de naam van een bezoeker met wie je samen zou willen komen. Op donderdag voorafgaand aan de viering krijg je per mail een bevestiging of je kunt komen of niet. Ben je niet uitgenodigd, dan heb je voorrang bij de eerstvolgende viering. Ben je wel uitgenodigd dan gaan dus andere mensen voor bij de volgende viering.

Hieronder vind je een aantal basisregels uit het gebruikersplan.

  • Alleen genodigden zijn welkom om de ERV viering bij te wonen.
  • Bij binnenkomst is het belangrijk je handen te desinfecteren.
  • Twee coördinatoren zijn aanwezig voor het geven van aanwijzingen en het begeleiden van de bezoekers naar een plaats in de kerkzaal.
  • Voor en na de viering is er geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie of iets anders.

Welkom bij de Evangelische Roze Vieringen

 

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, LHBTI of hetero! Wij organiseren vieringen waar je je veilig kunt voelen en die een rustpunt zijn. Een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ERV is uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Bijna dertig jaar geleden zag Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw, van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wél reageerden, waren Cees en andere lotgenoten die een zelfde ontgoochelend traject in hun gemeenten hadden afgelegd. Onder degenen die reageerden bleek de behoefte zo groot dat ze bijna dertig jaar geleden de eerste vieringen organiseerden. Wij merken dat die behoefte er nog steeds is en door de jaren heen is de ERV van een typisch evangelische signatuur gegroeid naar een plek waarin je mensen van allerlei kerken en gemeentes tegenkomt. Van oud-gereformeerd tot evangelisch, van PKN tot rooms-katholiek. Dat is nu precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten! De mix van de tradities van al die verschillende mensen komt tot uitdrukking in de liturgie.

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Orjanjekerk in Amsterdam en gemiddeld komen er honderdtwintig mensen. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestante en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel en Taizé liederen staan op het programma. Predikanten of voorgangers zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Zij of hij houdt een overdenking en er is ruimte voor gebed met en voor elkaar.

Na de viering is er ruim de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, wijn, bier of fris elkaar te ontmoeten. Daarna gaat er altijd een groep bezoekers in de stad eten, een andere groep gaat voor een goed gesprek in de stad een borrel doen en weer anderen gaan naar huis om met elkaar bij de koffie de zondagavond te vieren. Wees welkom, kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt, schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! Samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

kaarsjes op een schaal


ERV ‘live’ / podcast

Ervgemist400T

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze service voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV podcast’.


 

Activiteit voor vrouwen

Eersteklas400T

Wil je voorafgaand aan de viering een korte wandeling maken door Amsterdam? Of samen een museum bezoeken? Neem dan contact op met Els en/of Nettie.


 

ERV op sociale media

Socialmedia400T

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/ervamsterdam. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERVAmsterdam via deze link: http://twitter.com/ervamsterdam.


 

Online donatie

Donatie400T

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.


 

ANBI: giften zijn aftrekbaar

Anbi Belastingdienst

Giften aan de ERV zijn aftrekbaar van de belastingen. Stichting ERV is namelijk een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Heb je dus gedoneerd, dan kun je de gift aftrekken van de belastingen.

In sommige gevallen heb je daarbij het RSIN (Fiscaal Nummer) nodig. Het RSIN van de ERV is: 8141.43.829.
Klik hier voor een duidelijke uitleg over belastingaftrek van giften.