Evangelische Roze Vieringen Amsterdam

Zondag 29 augustus:
‘Suppen door de schepping’


Je bent van harte welkom in de Evangelische Roze Viering op zondag 29 augustus 2021. Het thema is 'Suppen door de schepping'. De lezing is uit Matteüs 6:24-34. Jolanda Molenaar verzorgt de overdenking, Marco Hoorn de muzikale ondersteuning.
We kunnen weer maximaal bij elkaar komen op 1,5m afstand. Echter je moet je nog wel aanmelden, want de capaciteit van de kerkzaal is beperkt.

Jochem Stuiver Over het thema zegt Jochem: “Een groen-roze viering waarin het gaat over Gods schepping, onze plaats en taak daarin, hoe we voor haar kunnen zorgen en wat we van haar kunnen leren.”

Marco Hoorn

 

Je kunt je nu niet aanmelden voor deze viering.

Aanmelden voor de viering is verplicht


Komende maand kunnen we weer maximaal bij elkaar komen op 1,5m afstand. Echter je moet nog wel een plek reserveren, want de capaciteit van de zaal is beperkt.

Reserveren is nog steeds verplicht! Als we de reservering los zouden laten, lopen we het risico dat de zaal vol zit en je voor niets bent gekomen. Velen van ons komen van buiten Amsterdam en dan zou dat heel jammer zijn.

De versoepelingen zijn snel gegaan en dat betekent dat we de capaciteit van de kerk op 1,5m ten volle kunnen benutten. De Oranjekerk telt 60 plekken van twee gekoppelde stoelen op 1,5m van de volgende twee. Mensen die een koppel zijn, of een setje vormen moeten zich opgeven als één. Zo hebben we meer ruimte om iedereen die wilt komen een plek te geven.

Wil je graag bij de viering aanwezig zijn, dan moet je je opgeven via deze pagina bij het blokje 'De Evangelische Roze Viering van deze maand’. De opgave staat open vanaf de vijftiende van de maand tot en met de woensdag voor de viering. Gegevens die wij vragen zijn: naam, e-mail en telefoonnummer. Geef eventueel aan of je met iemand samen wilt komen. Je zit dan naast deze persoon. Donderdag voorafgaand aan de viering krijg je per mail een bevestiging of je genodigd bent of niet. Wij gaan er vanuit dat iedereen die wil komen een plek kan krijgen. Echter ben je niet genodigd, dan heb je voorrang bij de eerstvolgende viering. Ben je wel genodigd, dan gaan andere mensen voor bij de volgende viering.

Voor iedereen die niet kan komen hebben we goed nieuws, onze vieringen worden live uitgezonden en zijn later ook terug te zien. Je kunt de ERV viering live online meekijken via ERV 'live' en daar is tevens de liturgie te downloaden. Achteraf is de viering terug te zien via de ERV podcast.

Hieronder vind je een aantal corona basisregels voor de viering

  • Alleen genodigden zijn welkom om de ERV viering bij te wonen.
  • Bij binnenkomst is het belangrijk je handen te desinfecteren.
  • Twee coördinatoren zijn aanwezig voor het geven van aanwijzingen en het begeleiden van de bezoekers naar een plaats in de kerkzaal.
  • Voor de viering is er geen gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kop koffie.
  • Heb je (milde) klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38°C? En/of plotseling verlies van reuk of smaak? Kom niet naar de ERV viering, laat je testen, blijf thuis tot de testuitslag bekend is.

De Evangelische Roze Viering van deze maand

Je kunt je nu niet aanmelden
Je kunt je aanmelden tussen de 15e van de maand en de woensdag vóór de viering

Vraag om gebed
Dit kan ook tijdens de viering. We zullen voor en met je bidden tijdens de viering.

Bekijk de ‘live’ video
Tijdens de viering vind je hier het ‘live’ signaal.

Bekijk/beluister eerdere vieringen

Welkom bij de Evangelische Roze Vieringen

 

De Evangelische Roze Vieringen (ERV) is een gemeenschap van gelovigen die roze vieringen organiseert voor de LHBTI community en iedereen die zich daarmee verbonden voelt. Wij in de ERV geloven dat God mensen samenbrengt, voor Hem ieder mens gelijk is en dat God een onvoorwaardelijke liefde heeft voor een ieder die in Hem gelooft, LHBTI of hetero! Wij organiseren vieringen waar je je veilig kunt voelen en die een rustpunt zijn. Een rustpunt waar je niet wordt beoordeeld op hoe je bent. Een punt van herkenning omdat je mag zijn zoals de Schepper je heeft gemaakt. De ERV is uitgegroeid tot een grote groep mensen die elke maand bij elkaar komen en samen de naam van God belijden.

Begin jaren '90 zag Cees Meynen de volgende advertentie in Trouw, van de Rotterdammer Hans Zellenrath: “Welke (volle) evangelie- of pinkstergemeente durft zonder voorwaarde vooraf mij als homoseksueel te aanvaarden?” De (volle) evangelie- en pinkstergemeenten reageerden niet. Wie wél reageerden, waren Cees en andere lotgenoten die een zelfde ontgoochelend traject in hun gemeenten hadden afgelegd. Onder degenen die reageerden bleek de behoefte zo groot dat ze bijna dertig jaar geleden de eerste vieringen organiseerden. Wij merken dat die behoefte er nog steeds is en door de jaren heen is de ERV van een typisch evangelische signatuur gegroeid naar een plek waarin je mensen van allerlei kerken en gemeentes tegenkomt. Van oud-gereformeerd tot evangelisch, van PKN tot rooms-katholiek. Dat is nu precies de kracht van de ERV: samen God belijden, niet zoeken naar verschillen, maar juist naar overeenkomsten! De mix van de tradities van al die verschillende mensen komt tot uitdrukking in de liturgie.

Wat kun je praktisch nu verwachten? Elke laatste zondag van de maand komen we samen in de Oranjekerk in Amsterdam en gemiddeld komen er honderdtwintig mensen. Om 14.00 uur gaan de deuren open en om 15.00 uur begint de viering. De vieringen zijn een mix van de protestante en evangelische traditie. Psalmen, Opwekking, Evangelisch Liedbundel en Taizé liederen staan op het programma. Predikanten of voorgangers zijn afkomstig uit diverse kerkgenootschappen. Zij of hij houdt een overdenking en er is ruimte voor gebed met en voor elkaar.

Na de viering is er ruim de gelegenheid om onder het genot van koffie, thee, wijn, bier of fris elkaar te ontmoeten. Daarna gaat er altijd een groep bezoekers in de stad eten, een andere groep gaat voor een goed gesprek in de stad een borrel doen en weer anderen gaan naar huis om met elkaar bij de koffie de zondagavond te vieren. Wees welkom, kijk rustig rond op onze website en als je meer informatie wilt, schroom dan niet om een mailtje te sturen! Weet dat je welkom bent omdat God om jou geeft! Samen vieren is ook samen ervaren dat je welkom bent bij die God!

kaarsjes op een schaal


ERV ‘live’ / podcast & video

Ervgemist400T

Ben je niet in de gelegenheid om naar de viering te komen? Daarvoor hebben we deze service voor de bezoekers van deze site: ‘ERV live’ en ‘ERV podcast & video’.


 

Activiteit voor vrouwen

Eersteklas400T

Wil je voorafgaand aan de viering een korte wandeling maken door Amsterdam? Of samen een museum bezoeken? Neem dan contact op met Els en/of Nettie.


 

ERV op sociale media

Socialmedia400T

ERV brengt het laatste nieuws en mededelingen naar buiten via Facebook en Twitter.
Op Facebook vind je ons op https://www.facebook.com/ervamsterdam. Op Twitter kun je ons vinden onder de naam @ERVAmsterdam via deze link: http://twitter.com/ervamsterdam.


 

Online donatie

Donatie400T

Het is mogelijk om online een gift te geven aan de ERV. In het menu vind je dit bij 'online donatie'. Daar kun je met iDEAL geld aan ons overmaken, zoals je ook bij webwinkels kunt betalen. Op je bankafschrift verschijnt als begunstigde ‘Mollie’ of ‘Stg Mollie Payments’, die de betalingen voor ons verzorgt. De kosten van nog geen € 0,35 worden afgetrokken van je gift.

Je kunt natuurlijk ook vanaf je bankrekening een gift overmaken op ING-IBAN NL64 INGB 0000 480570 t.n.v. Stichting Evangelische Roze Vieringen Amsterdam.


 

ANBI: giften zijn aftrekbaar

Anbi Belastingdienst

Giften aan de ERV zijn aftrekbaar van de belastingen. Stichting ERV is namelijk een zogenaamde ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Heb je dus gedoneerd, dan kun je de gift aftrekken van de belastingen.

In sommige gevallen heb je daarbij het RSIN (Fiscaal Nummer) nodig. Het RSIN van de ERV is: 8141.43.829.
Klik hier voor een duidelijke uitleg over belastingaftrek van giften.